FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Conducătorul structurii

Maria-Daniela PIȘTĂNILĂ
Șef executiv