FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Apoldu de Jos

Comună membră ACoR din 10.03.2015

Prin HCL nr. 18 din 10.03.2015 comuna Apoldu de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Apoldu de Jos,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Apoldu de Jos se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În partea superioară, în câmp albastru, se află o cruce de argint cu braţele egale.
În partea superioară, în câmp roşu, se află un fir de viţă de vie de aur, cu 3 frunze şi 2 ciorchini.În vârful scutului se află un zid de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Crucea sugerează credinţa ortodoxă a locuitorilor.
Viţa de vie semnifică una din preocupările tradiţionale ale locuitorilor.
Zidul simbolizează istoria veche de secole pe aceste meleaguri.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ioan-Florin BARBU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunaapoldudejos.ro
 E-mail: contact@comunaapoldudejos.ro
 Telefon: +40 269 588 101