FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Arpașu de Jos

Comună membră ACoR din 27.03.2015

Prin HCL nr. 19 din 27.03.2015 comuna Arpașu de Jos a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemeicomunei Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Arpaşu de Jos, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu crenelat format din cărămizi de argint, rostuit negru.
În partea superioară se află un cap de capră neagră privit din semiprofil, flancat de câte un brad, totul de argint.În partea inferioară se află doi peşti de argint arcuiţi cu capul în sus.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Capul de capră reprezintă bogăţia cinegetică a zonei şi rezervaţia naturală "Arpăşel".
Brazii simbolizează bogăţia silvică a zonei.
Peştii fac referire la bogăţia piscicolă a zonei, cu păstrăvi indigeni şi curcubeu din râurile Arpăşel şi Arpaşu Mare.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Constantin VĂCARIU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact: