FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ațel

Comună membră ACoR din 09.02.2005

Prin HCL nr. 11 din 09.02.2005 comuna Ațel a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Aţel,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Aţel, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un turn crenelat de argint cu o poartă neagră boltită peste care broşează o cruce neagră cu laturile egale.
În partea stângă, în câmp albastru, se află un semn de hotar de aur, aşezat în pal.
El este format dintr-un piron, peste care se suprapune litera B, la stânga.
În vârful scutului, în câmp de argint, se află un ciorchine de strugure, cu două frunze verzi.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul crenelat evocă biserica evanghelică-luterană fortificată, fiind un valoros monument gotic, construită în jurul anului 1380, sub influenţa bisericii Sf. Maria din Sibiu.
Semnul de hotar reprezintă marca juridică de odinioară a localităţii Dupuş, sat component al comunei.
Ciorchinele de strugure reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, viticultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ioan-Ovidiu ALDEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-atel.ro
 E-mail: primaria_atel@yahoo.com
 Telefon: +40 269 515 714