FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Biertan

Comună membră ACoR din 30.09.2016

Prin HCL nr. 40 din 30.09.2016 comuna Biertan a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Biertan este așezată la sud de Târnava Mare, de-a lungul unui lanț de dealuri având înălțimi cuprinse între 388 și 750 m altitudine.

Vecinătăți:

-la N  -Șaroș pe Târnave (or.Dumbraveni)

-NV și V – Dupuș (comuna Ațel)

-SE –Mălâncrav și Noul Săsesc (comuna Laslea)

-NE –Hoghilag

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Biertan, județul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Biertan se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat, cu un turn de argint trecând peste sfâșiere, cu contraforți, două ferestre, o galerie-pridvor de strajă cu acoperiș în trunchi de con terminat cu o consolă cu ceas, având acoperiș triunghic, însoțit la dreapta, pe roșu, și la stânga, pe albastru, de câte un ciorchine de strugure cu două frunze, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Ciorchinii de struguri simbolizează activitatea principală a locuitorilor, adică viticultura, ocupație practicată din vremuri străvechi.
Turnul reprezintă biserica-cetate din localitate, care se află pe lista monumentelor UNESCO din anul 1993.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Mircea-Mihai DRAGOMIR

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact: