FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Brădeni

Comună membră ACoR din 31.10.2016

Prin HCL nr. 40/23 din 31.10.2016 comuna Brădeni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Brădeni,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Brădeni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tripartit, în fascie.
În primul câmp, pe verde, se află 3 brazi de argint, în pal.
În al doilea câmp, pe auriu, se află o pereche de coarne de cerb negre.
În al treilea câmp, pe roşu, se află un mănunchi de aur format din spice de grâu şi 2 ştiuleţi de porumb, aşezaţi în fascie, orientaţi spre flancuri.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Brazii şi coarnele de cerb reprezintă bogăţia silvică şi cinegetică a zonei.
Mănunchiul simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Liviu MODOI

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunabradeni.ro
 E-mail: primariabradeni@yahoo.com
 Telefon: +40 269 518 131