FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Ludoș

Comună membră ACoR din 31.08.2022

Prin HCL nr. 24 din 31.08.2022 comuna Ludoș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Comuna Ludoş este situată în vestul judeţului, la 42 km de municipiul Sibiu (pe  autostrada A1, prin Apoldu de Jos ), 15 km de oraşul Ocna Sibiului  şi 13 km de oraşul Miercurea Sibiului; accesul cel mai direct se face prin staţiunea Ocna Sibiului şi Topîrcea (31 km).

Teritoriul administrativ al comunei Ludoș se constituie din două localități: Ludoș și Gusu, ambele cu o evoluție istorică distinctă, dar și extrem de interdependentă.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Ludoș, județul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.6, stema comunei Ludoș se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, încărcat cu un cap de bovideu de argint, încadrat între două spice de grâu de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Spicele de grâu și capul de bovideu simbolizează ocupațiile de bază ale locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ilie BERGHEZAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunaludos.ro
 E-mail: primarialudos@yahoo.com
 Telefon: +40 269 589 101