FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Marpod

Comună membră ACoR din 05.03.2015

Prin HCL nr. 13 din 05.03.2015 comuna Marpod a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Marpod,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Marpod se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află o carte deschisă de argint.
În partea superioară, în stânga, în câmp verde, se află un cap de berbec de argint, văzut din profil, spre dreapta.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp verde, se află un fir de trifoi de argint.
În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află o erupţie de gaze de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Cartea aminteşte de Iacob Bologa, unul dintre fondatorii ASTRA, originar din localitate.
Capul de berbec reprezintă ocupaţia de bază a locuitorilor, creşterea animalelor.
Trifoiul simbolizează comunitatea săsească din zonă.
Erupţia de gaze denotă bogăţia subsolului în gaz metan.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Nicolae ȚIBAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariamarpod.ro
 E-mail: clmarpod@yahoo.com
 Telefon: +40 269 584 111