FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Micăsasa

Comună membră ACoR din 22.01.1999

Prin HCL nr. 7 din 22.01.1999 comuna Micăsasa a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Micăsasa,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.7, stema comunei Micăsasa se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În interiorul scutului în câmp roşu se află o cruce latină de aur, un brâu undat de argint şi un ciorchine de strugure de aur.
În câmp albastru se află un castron de terra sigillata roşu, încărcat de două spice de grâu de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Crucea sugerează credinţa creştină a locuitorilor.
Brâul undat reprezintă râul Târnava Mare.
Spicele de grâu şi ciorchinele semnifică ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi viticultura.
Castronul simbolizează tradiţia în ceramică a locuitorilor, specifică evului mediu.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Timotei PĂCURAR

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primaria-micasasa.ro
 E-mail: contact@primaria-micasasa.ro
 Telefon: +40 374 062 141