FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Nocrich

Comună membră ACoR din 30.03.2015

Prin HCL nr. 11 din 30.03.2015 comuna Nocrich a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Nu are o stemă aprobată prin H.G.

Adrian MUȘOAIE

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: nocrich.ro
 E-mail: nocrich@gmail.com
 Telefon: +40 269 582 144