FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Păuca

Comună membră ACoR din 26.09.2016

Prin HCL nr. 85 din 26.09.2016 comuna Păuca a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Păuca,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.5, stema comunei Păuca se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite, cu vârful verde.
În mijlocul scutului se află un turn foişor cu o cruce treflată, de aur, flancat dreapta-stânga de câte un vrej cu ciorchine de struguri cu frunză, de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul foişor reprezintă locul unde se oficia odinioară serviciul religios.
Vrejurile cu ciorchini de struguri simbolizează bogăţia viticolă a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Niculae DANCU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: comunapauca.ro
 Telefon: +40 269 580 101