FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Roșia

Comună membră ACoR din 22.08.2006

Prin HCL nr. 62 din 22.08.2006 comuna Roșia a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Primele dovezi ale prezenţei umane datează încă din Epoca Pietrei.

Obiecte din aceste perioade (articole din piatră şi din ceramică, arme) sunt expuse în Muzeul Văii Hârtibaciului.

Perioada dacică respectiv romană sunt de asemenea atestate prin descoperiri arheologice. Tot în această zonă s-au găsit resturile unei aşezări romane: ceramică romană, o formă din lut pentru fabricarea unor figurine reprezentând o zeitate înaripată călărind pe o panteră.

Istoria culturală şi identitatea regională Sudul Transilvaniei, zonă în care se află şi Roşia, a fost o zonă favorabilă locuirii din cele mai vechi timpuri. A făcut parte din Imperiul Roman timp de 2 secole, a fost traversat de numeroase triburi de migratori și în secolul XII a devenit parte a Regatului Ungar. Regii unguri au fost cei care au adus în zonă colonişti saşi pentru a păzi graniţele acestui teritoriu, a dezvolta comerţul şi economia locală. Zona a devenit un important punct de contact între cele trei populaţii principale ale Transilvaniei, românii, saşii şi ungurii. Echilibrul demografic al zonei s-a rupt la sfârşitul anilor `70 când saşii au început să emigreze masiv în Germania. Dacă în anul 1977 existau 988 de saşi în comuna Roşia, în anul 1992 numărul acestora ajunsese la doar 166 de persoane. În prezent în comună mai trăiesc 8 saşi dintr-o populaţie de peste 5.000 de persoane.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Roșia, județul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Roșia se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în șef.
Sus, în câmp roșu, se află o cruce latină de aur.
Jos, în câmp de aur, se află un cerc albastru, având în interiorul său o turlă de biserică de aur, iar de o parte și de alta cinci dungi negre de însemnat vite.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Roșu face referire la numele localității, Roșia - astfel că stema este o „stemă vorbitoare“.
Crucea latină simbolizează credința locuitorilor.
Cercul cu turla de biserică trimite la cele două biserici evangelice-luterane fortificate din Roșia și din Daia, amândouă fiind monumente istorice.
Dungile de însemnat vite sunt poziționate în concordanță cu așezarea geografică a satelor aparținătoare ale comunei, de la dreapta la stânga: Roșia, Nou, Daia, Cașolț și Cornățel.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

Ioan DAVID

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact: