FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Sadu

Comună membră ACoR din 18.01.1999

Prin HCL nr. 4 din 18.01.1999 comuna Sadu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Sadu, judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.9, stema comunei Sadu se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în şef.
În partea superioară, în câmp albastru, se află 6 săgeţi de argint care pleacă din acelaşi punct.
În partea inferioară, în câmp de argint, se află 3 stele albastre, dispuse 2: 1.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiilea elementelor însumate
Cele 6 săgeţi reprezintă prima centrală mixtă hidro-termoelectrică construită în localitate.
Cele 3 stele simbolizează personalităţile marcante din istoria localităţii Micu Klein, Samuil Klein şi Piuariu Molnar.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

PRESEDINTE FILIALA JUDETEANA SIBIU

Valentin-Dumitru-Ioan IVAN

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

2. OFIȚERUL DE PRESĂ cu rang de vicepreședinte al ACoR

Date de contact:

 Website: sadu.ro
 E-mail: contact@sadu.ro
 Telefon: +40 269 568 119