FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Președintele

Președintele Filialei județene Sibiu a ACoR
Președintele Filialei Județene Sibiu