FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Alma

Comună membră ACoR din 11.01.2005

Prin HCL nr. 5 din 11.01.2005 comuna Alma a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Primul document care menționează un sat cu numele Alma a fost emis la Alba Iulia, în 28 mai 1289. Alte documente păstrate, referitoare la satele sibiene Alma, Şmig și Giacăş nu conțin referiri explicite la momentul așezări pietrei de temelie a comunităților.

Depresiunea Transilvaniei, în care se încadrează teritoriul comunei Alma, s-a format prin scufundarea unei mari suprafețe de origine carpatică. Conturarea acestei mari scufundări a început în Cretacic. După scufundare, depresiunea a fost invadată de apele marine și a început acumularea sedimentelor peste un fundament cristalin neuniform. Cele mai mari adâncimi ale bazinului de sedimentare traversează prin partea de nord actualul teritoriu al comunei Alma.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Alma, judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.1, stema comunei Alma se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu de argint.
În partea superioară, în mijloc, în câmp roşu, se află un turn de biserică ortodoxă de argint, cu acoperiş în două ape.
În partea superioară, în câmp albastru, se află câte o frunză de stejar verde cu două ghinde de aur.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o privighetoare.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul de biserică sugerează vechea şi constanta credinţă ortodoxă a locuitorilor.
Frunzele de stejar reprezintă bogăţia silvică a zonei, iar priveghetoarea simbolizează o mare varietate de specii de păsări de pădure.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Alexandru-Bazil CURCEAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaalma.ro
 E-mail: primaria.alma@sibiu.stslink.ro
 Telefon: +40 269 257 545