FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Alțâna

Comună membră ACoR din 14.04.2021

Prin HCL nr. 18 din 14.04.2021 comuna Alțâna a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Așezată în centrul țării, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românești, comuna Alțâna a fost atestată documentar în anul 1921 și constă în actul de vânzare prin care Petrus Lung și frații lui din Miercurea vând moșia lor ,,Mikuzula’’ o proprietate situată lângă posesiunile sașilor din Olchona. Transferul de proprietate s-a făcut către grofii Gerlich și Stephan Von Alzen.

Comuna Alțâna se află în zona de est a județului Sibiu la o distanță de 36 km de Municipiul Sibiu, reședință de județ. Localitatea este amplasată pe traseul DJ 106, pe o lungime de 4070 metrii.

Comuna Alțâna se învecinează la nord cu teritoriul comunei Bârghiș, la est si nord – est cu teritoriul comunei Chirpăr, la sud est cu teritoriul comunei Marpod, la sud și sud-vest cu teritoriul comunei Nocrich.

Suprafața comunei este de 8019 Ha având ca structura următoarele categorii: teren arabil-3274 ha, pășuni și fânețe 2667 ha și 1379 ha păduri.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Alțâna, județul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Alţâna, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.
În partea dreaptă, în câmp roșu, se află o dangă pentru înfierat vitele în forma literei T, peste care se află 3/4 de cerc, din care ies două coarne, totul de aur.
În partea stângă, în câmp albastru, se află o cristelniță de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Danga pentru vite folosită în secolul al XVII-lea evocă marca juridică a comunei după colonizarea sașilor, fiind cuprinsă în Scaunul Alțina, datat în 1291.
Cristelnița datează din anul 1404 și a fost păstrată în biserica fortificată din localitate.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ioan BUCȘĂ

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariaaltina.ro
 E-mail: primaria.altana@yahoo.com
 Telefon: +40 269 581 101