FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Bârghiș

Comună membră ACoR din 14.02.2018

Prin HCL nr. 15 din 14.02.2018 comuna Bârghiș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Bârghiş,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Bârghiş se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află un triunghi răsturnat de culoare roşie, încărcat de o arteziană de gaz de argint, ce izbucneşte din vârful triunghiular de aur.
În partea dreaptă şi în partea stângă, în câmp albastru, se află câte o floare de carpen de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Carpenul şi arteziana semnifică bogăţia silvică, precum şi bogăţia subsolului zonei în gaz metan.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Marius-Nicolae ROMAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunabirghis.ro
 E-mail: primariabirghis@yahoo.com
 Telefon: +40 269 517 101