FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Brateiu

Comună membră ACoR din 19.01.1999

Prin HCL nr. 6 din 19.01.1999 comuna Brateiu a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemeicomunei Brateiu, judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Brateiu, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În partea superioară, în câmp roşu, se află o biserică fortificată de argint, cu un turn terminat cu acoperiş conic cu cruce deasupra.
Turnul are o poartă, trei ferestre crenelate, deasupra un ceas şi sus sub acoperiş o galerie de strajă.
Nava bisericii supraînălţată (corpul propriu-zis) are o uşă şi trei ferestre negre la nivelul inferior, cinci ferestre negre la partea superioară şi o fereastră neagră în dreptul altarului, prevăzut cu contrafort.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o viţă-de-vie cu frunze şi ciorchini de struguri, susţinută de un arac, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Cetatea de argint face aluzie la biserica evanghelică în perioada goticului matur.
Viţa-de-vie reprezintă una dintre ocupaţiile de bază ale locuitorilor, viticultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Elena MARIAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: primariabrateiu.ro
 E-mail: primaria.brateiu@gmail.com
 Telefon: +40 269 863 101