FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cârțișoara

Comună membră ACoR din 20.09.2006

Prin HCL nr. 64 din 20.09.2006 comuna Cârțișoara a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cârţişoara,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2, stema comunei Cârţişoara se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un vârf de ţeapă.
În partea dreaptă, în câmp albastru, se află o floare-de-colţ cu petale de argint şi stamine verzi.
În partea stângă, în câmp albastru, se află o carte deschisă de argint.
În vârf de ţeapă răsturnat, în câmp verde, se află două puşti încrucişate de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Puştile fac referire la statutul de localitate de grăniceri pe care l-a avut în trecut.
Floarea-de-colţ simbolizează bogăţia florală a zonei.
Cartea evocă rolul lui Badea Cârţan în difuzarea cărţii româneşti în Transilvania.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Vasilică-Sorin CÎRȚAN

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunacirtisoara-sibiu.ro
 E-mail: cirtisoara@yahoo.com
 Telefon: +40 269 521 620