FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Cristian

Comună membră ACoR din 30.08.2016

Prin HCL nr. 67 din 30.08.2016 comuna Cristian a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Terasele Cibinului au fost locuite din vremuri imemoriale,  dovezile arheologice fiind multiple. Construcţia autostrăzii Sibiu – Sălişte – Orăştie a permis deschiderea unui şantier arheologic, primele săpături relevând existenţa unor importante vestigii. Descoperirea sitului  Starčevo-Criş este cea mai veche din România, fiind considerată unică în ţara noastră. Aici s-au descoperit resturile unei locuiri dintr-o fază evoluată a culturii Starčevo-Criş, aceasta fază fiind cea mai evoluată etapă a celei mai vechi culturi neolitice din România. Cea mai interesantă piesă este o mască miniaturală descoperită în situl Cristian I, mască datată tot din neoliticul timpuriu aprox. 6400 î.Chr.

LOCALIZARE:

– com. Cristian este situată în lunca Cibinului, la o altitudine de 444 m, la 10 km vest de municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu – Sebeş Alba, în depresiunea Sibiului, fiind traversată de unul din afluenţii Oltului – Cibinul.

–  vecini: la nord comuna Şura Mică, satul Rusciori; la sud comuna Poplaca,  la sud-est comuna Gura-Rîului şi Orlat, la est municipiul Sibiu; la vest oraşul  Sălişte, satul Săcel, satul Mag.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei Cristian este format din trei zone:
Zona Cristian I – în care este amplasată localitatea Cristian;
Zona Cristian II – amplasată în Munţii Cindrelului, pe valea Mărăjdiei;
Zona Cristian III – amplasată în zona staţiunii Păltiniş, terenul Cristianului.

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Cristian, județul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Cristian se compune dintr-un scut triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint.
În partea superioară se află o dangă pentru înfierat vitele, care este reprezentată de un cerc din care ies patru săgeți, de aur, așezate în cele patru puncte cardinale, cu vârful spre exterior.
În partea inferioară se află un monument alcătuit dintr-un postament paralelipipedic, peste care este așezat un obelisc; deasupra obeliscului pe un soclu este așezată o acvilă cu zborul luat, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Danga pentru vite, folosită din anul 1826, evocă marca juridică a comunei, perpetuată până în prezent.
Brâul undat face referire la hidrografia localității - râul Cibin, ce împarte comuna în două.
Monumentul simbolizează faptul că acesta a fost ridicat în memoria eroilor căzuți în cele două războaie mondiale.Coroana mura

Ioan SEUCHEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunacristian.ro
 E-mail: contact@comunacristian.ro
 Telefon: +40 269 579 101