FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Gura Râului

Comună membră ACoR din 25.02.2013

Prin HCL nr. 9 din 25.02.2013 comuna Gura Râului a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Gura Râului, județul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Gura Râului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În primul cartier, în câmp albastru, se află o fascie de argint dințată și o plantă de bujor de munte de argint cu florile de aur.
În al doilea cartier, în câmp de argint, se află un brad smuls, verde.
În vârful scutului, în câmp roșu, se află o roată de piuă în mișcare, pe o apă curgătoare, totul de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Bujorul de munte face referire la planta monument al naturii, ocrotită de lege, și la Festivalul Bujorului de munte, ce are loc în fiecare an în localitate.
Fascia undată semnifică lacul de acumulare din localitate ce alimentează județul Sibiu cu apă.
Bradul face trimitere la Parcul Național Cindrelul și la cel mai impunător brad din Munții Cindrelul apreciat ca având peste 500 de ani.
Roata de piuă de haine simbolizează instalațiile țărănești tradiționale, ce încă mai funcționează în localitate.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Gheorghe CĂLIN

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. SECRETARUL Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact: