FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Hoghilag

Comună membră ACoR din 25.02.2009

Prin HCL nr. 6 din 25.02.2009 comuna Hoghilag a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Hoghilag,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.4, stema comunei Hoghilag se compune dintr-un scut triunghiular roşu cu marginile rotunjite.
În interiorul scutului se află un turn de apărare de aur, broşând un brâu undat de argint şi două flori de tuberoză de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Turnul sugerează istoria veche a zonei.
Tuberozele semnifică una din preocupările tradiţionale ale locuitorilor, cultivarea florilor.
Brâul undat reprezintă râul Târnava Mare.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Nicolae LAZĂR

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. MEMBRU în Consiliul Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact:

 Website: hoghilag.ro
 Telefon: +40 269 866 801