FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Laslea

Comună membră ACoR din 28.02.2018

Prin HCL nr. 13 din 28.02.2018 comuna Laslea a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Laslea, judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.2 stema comunei Laslea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat.
În partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un cap de cerb de aur.
În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află trei flori de hamei de aur cu frunze verzi.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un cap de bovină, flancat de două spice de grâu, totul de aur.
În partea inferioară, în stânga, în câmp roşu, se află o câmpie neagră din care iese o flacără de aur şi roşu.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu şi capul de bovină reprezintă ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi creşterea animalelor.
Capul de cerb simbolizează bogăţia cinegetică a zonei.
Florile de hamei fac referire la plantaţia de hamei din localitate.
Flacăra ilustrează bogăţia solului în gaze naturale.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ioan ONEA

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunalaslea.ro
 E-mail: primarialaslea@yahoo.com
 Telefon: +40 269 516 102