FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Loamneș

Comună membră ACoR din 26.09.2016

Prin HCL nr. 59 din 26.09.2016 comuna Loamneș a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Loamneş,judeţul Sibiu

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1.3, stema comunei Loamneş se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă.
În partea superioară, în câmp argintiu, se află un mănunchi cu şapte spice de grâu verzi.În dreapta, în câmp roşu, se află un berbec conturnat de argint, în salt.
În stânga, în câmp albastru, pe o terasă neagră, se află o erupţie de gaze de argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificaţiile elementelor însumate
Mănunchiul cu spice de grâu şi berbecul simbolizează ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura şi păstoritul.
Erupţia de gaze reprezintă bogăţia subsolului în gaz metan.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Maria GREAVU

PRIMARUL COMUNEI

În cadrul Asociației Comunelor din România, deține următoarele funcții:

1. PRIM-VICEPREȘEDINTELE Consiliului Director al Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România

Date de contact: