FILIALA JUDEȚEANĂ SIBIU
A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Comuna Mihăileni

Comună membră ACoR din 29.08.2022

Prin HCL nr. 39 din 29.08.2022 comuna Mihăileni a devenit membru al Asociației Comunelor din România

Descrierea comunei

Prima atestare a localității Mihăileni datează din anul 1324. În anul 1290 satul Metiș a fost întemeiat  de Contele Nikolaus von Talmesch. Biserica evanghelică din Metiș este pomenită pentru prima oară în 1414, când se menționează și hramul acesteia: Sfânta Cruce. Construcția edificiului a început însă din secolul al XIV-lea, dar din vechiile construcții nu s-a păstrat decât turnul de vest. Biserica veche a fost demolată în anul 1861, iar noua biserică a fost finalizată doi ani mai târziu. Va fi sfințită în 1863 de episcopul Georg Paul Binder. Tot în anul 1863 s-a achiziționat și noul altar, construit la Viena. Tabloul altarului îl reprezintă pe Mântuitor predicând și poartă inscripția: „pictat de Emil Pircher”.

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei Mihăileni, județul Sibiu

Descrierea stemei
Stema comunei Mihăileni se compune, conform anexei nr. 1, dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.
În șef, pe fond auriu, se află trei conuri de brad verzi.
În partea inferioară, un câmp zidit roșu, în care se află repetat de două ori, pe orizontală, un simbol format dintr-un cerc ce încadrează un trandafir stilizat, văzut de sus, în centrul căruia se află o inimă, totul de argint. În mijlocul inimii este figurată o cruce latină, neagră.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate
Câmpul zidit şi simbolul repetat de două ori fac referire la cele două biserici fortificate, evanghelice, din satele Metiş şi Moardăş, atestând istoria seculară a comunei.
Simbolul stilizat este numit și trandafirul lui Luther, fiind un simbol unanim asociat bisericii evanghelice, luterane.
Conurile de brad reprezintă bogăția silvică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Ioan ȘCHIAU

PRIMARUL COMUNEI

Date de contact:

 Website: comunamihailenisb.ro
 E-mail: primariamihailenisb@yahoo.com
 Telefon: +40 269 254 522